fremhevet

2
Den mishandlede hunden var så redd at ingen fikk røre ham. Helt til veterinæren gjorde dette!