fremhevet

3
Dommeren lar hunden bestemme rettssakens utfall. Avgjørelsen hans rører meg til tårer!